• Odzyskaj kwotację
  • Zaloguj się
  • Rejestracja
  • Odzyskaj kwotację
  • Zaloguj się
  • Rejestracja

Przydatne informacje

Superpolisa to platforma internetowa oraz sieć placówek – Punktów Obsługi Klienta - pozwalających na porównywanie oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych klientom detalicznym. Sprzedaż wspomagana jest przez call centre, które pełni rolę informacyjną, wparcia dla klientów i agentów. W placówkach klienci obsługiwani są przez konsultantów doradzających w wyborze optymalnego produktu ubezpieczeniowego. Klienci Superpolisy mogą wybierać najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny oraz zakresu ubezpieczenia spośród kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych.
Platforma Superpolisy to możliwość agregowania kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych, podzielonych na kilka linii produktowych, oferowanych obecnie przez kilkanaście towarzystw ubezpieczeniowych.
Docelowe linie produktowe to:
  • Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Ubezpieczenia majątkowe w tym mieszkań i domów.
  • Ubezpieczenia NNW, assistance i turystyczne.
  • Pakiety zdrowotne i ubezpieczenia na życie.
  • pozostałe ubezpieczenia dla klientów indywidualnych.
Za pomocą Superpolisy klienci indywidualni oraz agenci ubezpieczeniowi otrzymują możliwość porównania oraz świadomego wyboru najlepszego dostępnego produktu ubezpieczeniowego. Dotychczas, w celu przygotowania kilku ofert, agent ubezpieczeniowy musiał korzystać z papierowych taryf lub logować się do kilku systemów towarzystw ubezpieczeniowych. Wpisując do nich kilkukrotnie, kilkadziesiąt parametrów otrzymywał oferty, które musiał sam porównywać w celu przygotowania najlepszej opcji. Szacuje się, że dzięki systemowi Superpolisy proces ofertowania oraz wystawiania polisy zostanie skrócony 15-krotnie.
Pracę nad systemem, którą podjęła Grupa MAK poprzedziły lata przygotowań oraz testowania różnych rozwiązań informatycznych. Jednym z ważniejszych elementów są relacje ze wszystkimi głównymi graczami na rynku ubezpieczeniowym, bez których projekt nie miałby szans powodzenia. Relacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi są kluczową wartością ze względu na wypracowane wieloletnią współpracą warunki oraz gotowość do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu.
Platforma Superpolisa jest rozbudowanym systemem informatycznym, który zintegrowany będzie na wielu poziomach m.in. z systemami informatycznymi towarzystw ubezpieczeniowych, systemami bazodanowymi (np. baza pojazdów) czy systemem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (poprzez systemy towarzystw ubezpieczeniowych). System będzie unikatowym oraz wysoce innowacyjnym rozwiązaniem na polskim rynku.